Oracle Fusion Middleware

Oracle’s Fusion Middleware är en samling av infrastrukturprodukter för applikationer som är integrerade med Oracles business applikationer och teknologier. På Monstrator har vi fördjupat kunskap, längre erfarenhet och är delvis certifierade inom följande Oracle Fusion Middleware produkter:

Webcenter Content

Webcenter Content är ett dokumenthanteringssystem som erbjuder företag möjligheten att implementera innehålls- och dokumentcentrerade verksamhetsprocesser. Hantering och delning av stora volymer av information blir lättare och kan ge stora affärsfördelar och besparingar.

Denis Schlesinger på Monstrator AB är Oracle Webcenter Content certified implementation specialist sedan 2011.

Webcenter Portal

Webcenter Portal ger användarna möjligheten att skapa egna informationsportaler där informationen från olika källor presenteras enhetligt.

Weblogic Server

Weblogic Server är en modul-baserad och sofistikerad J2EE applikationsserver som erbjuder hög prestanda och säkerhet. Weblogic server är byggd på och stödjer standarder som t.ex.:

 • JMS (Java Messaging Service)
 • JDBC (Java Database Connectivity)
 • SOAP (Simple Object Access Protocol)
 • EJB (Enterprise Java Bean)
 • Servlets
 • BPEL (Business Process Execution Language)
 • XSLT och XQuery

SOA (Service Oriented Architecture) Suite

Oracle SOA Suite är en platform som erbjuder att skapa eller konsumera sammansatta applikationer och tjänster. För att uppnå detta kan man använda SOAP/WSDL (Web Service Description Language), JMS, databaskopplingar, FTP, filsystemadapter eller mänsklig interaktion som knyts ihop med hjälp av BPEL-standarden för att skapa helt nya applikationer baserad på existerande tjänster.

BPM (Business Process Management) Suite

Med hjälp av Oracle BPM Suite kan man analysera, modellera, automatisera och optimera affärsprocesser. Både dokument-centriska och process-centriska arbetsflöden kan förbättras genom att få mer inblick i de olika stegen efter att ha blivit modellerade i BPM Suite.

BI Publisher

BI Publisher används för att skapa template-baserade dokument. Datat som ska läggas in i dessa dokument kan hämtas från olika källor som databaser, filer eller XML web services.

Enterprise Manager – Cloud Control

Enterprise Manager är den centrala övervaknings- och kontrollstationen för hårdvara, mjukvara, middleware och databaser som erbjuder automatisering, livscykelhantering, applikationshantering och monitorering för lokala såväl som cloud-miljöer.

JDeveloper

Med JDeveloper får man ett verktyg för att modellera, utveckla, testa och driftsätta Java-applikationer, sammansatta SOA-applikationer och BPM processer. De olika tilläggen för JDeveloper gör det till det ultimativa redskapet för att lyckas med Oracle Fusion Middleware implementationer.

Java Enterprise Edition (Java EE)

Java EE är ett tillägg till Java standardplatformen (Java SE) som innehåller specifikationer för internetbaserade applikationer och företagsfunktioner. Bland dessa tillägg finns det:

 • Servlets
 • XML Web Services
 • JMS
 • EJB