Programmeringsspråk

Photo by Émile Perron on Unsplash

Hos Monstrator behärskar vi en rad olika programmeringsspråk som kan användas till olika ändamål (t.ex. automatisera tråkiga, återkommande aktiviteter eller utveckla helt integrerade och komplexa system) och i flera sammanhang (t.ex. anpassa befintlig mjukvara och system eller utveckla nytt från grunden).

Java

Java är ett programmeringsspråk som används världen över i små enheter som telefoner, apparater som smarta kylskåp och stora affärskritiska IT system hos multinationella koncern.
Med över 15 års erfarenhet av programmering inom Java (Java SE  / Java EE) i dels komplexa client-server arkitekturer kan vi hitta den perfekta lösningen för små och stora projekt.

Python

Python är för många utvecklare det första valet för att få saker gjorda så fort som möjligt. Det kan handla om att extrahera data från ett filsystem och lagra detta i en databas eller verktyg som Excel.
Pythons styrka är dess öppenhet för tillägg (moduler) som utvecklas världen över och kan enkelt laddas i Python för att utöka funktionaliteten utan att behöva uppfinna hjulet på nytt.
Även Java-funktionaliter kan laddas genom att använda sig av implementeringen ’Jython’.

Namnet härstammer från komedigruppen ’Monty Python’ och dess serie ’Flying circus’ som skaparen av Python (Guido van Rossum) tyckte mycket om.

C# (.Net)

C# (uttalas ’C sharp’) utvecklades av Microsoft som del av .Net ramverket och liknar väldigt mycket Java i dess syntax. Med C# kan man utveckla komandorad-applikationer, webb-applikationer eller anpassningar (plugins) för Microsofts Office programpaket.

PHP

PHP är mest populär för att utveckla webb-applikationer. Det finns en del populära applikationer som blogg- och innehållshanteringssystemen WordPress och Drupal som är skrivna i PHP. Precis som Python är PHP ett programmeringsspråk med dynamisk typning, dvs. variabler har ingen fördefinierad datatyp och därmed hålla siffror, text eller även listor eller andra, komplexa objekt. C# och Java har statisk typning. Vissa utvecklare föredrar att jobba med programmeringsspråk som antingen har statisk eller dynamisk typning.

JavaScript

Traditionellt används JavaScript som ett programmeringsspråk som utförs av webbläsaren när denna besöker en webbsida som innehåller JavaScript. Användaren märker oftast ingenting av detta. Med hjälp av JavaScript kan logiken och beräkningar i en webb-applikation utföras av besökarens dator och därmed lätta på lasten på webb-servern eller applikationsservern. En annan fördel med JavaScript är att man kan bygga väldigt funktionsrika webbsidor som inte måste laddas om för varje uppdatering som görs. Återigen lättar det lasten på webb-servern men höjer även funktionaliteten för besökaren.

HTML

HTML är ett beskrivande märkspråk som skildrar hur en text ska se ut (rubriker, tabeller etc) och vilken information om texten som finns tillgängligt. Webbläsare kan förstå detta språket och visa texten och dess struktur enhetligt oberoende på vilken webbläsare eller vilket operativsystem som används.

Visual Basic

Visual Basic är ett programmeringsspråk utvecklat av Microsoft och ingår även i .Net ramverket för att kunna skapa funktionella och högpresterande applikationer i Windows-miljöer.

Perl

Perl är ett skriptspråk som används oftast för att automatisera manuella uppgifter som att läsa filsystem, hämta information från webbsidor, spara data i en databas. Precis som PHP och Python är Perl ett programmeringsspråk med dynamisk typning.