Digitalisering med människor, processer och applikationer i fokus

digitalisering - Photo by rawpixel on Unsplash

Vill ni ligga i framkant när det gäller digitalisering?

Monstrator erbjuder er planering, utveckling, driftsättning och underhåll av mindre och stora IT-lösningar genom följande nyckelkompetenser:

  • Systemutveckling och systemintegration
  • Processintegration
  • Dokumenthantering
  • Mjukvarutest
  • Agil utveckling (DevOps)

För att lyckas tar vi hänsyns till de involverade människorna, existerande och planerade nya processer i kombination med befintliga IT-system.

Våra breda kunskaper och lång erfarenhet minimerar riskerna för våra kunder och partners.

Digitalisering

Vad är digitalisering?

Allmänt så handlar digitalisering om att omvandla analog information till digital information som sparas i ett datasystem. Så fort denna informationen finns tillgängligt i digitalt format kan den användas av och i olika IT-system. Detta öppnar upp möjligheten till att knyta ihop datat med annan data från andra system för skapa ett mervärde för all som måste konsumera eller interagera med denna informationsmängden.

Exempel på digitalisering

Det främsta exemplet på digitalisering är scanningen av foton och dokument. I samband med detta kan man även genomföra en textigenkänning (OCR – Optical Character Recognition) av de scannade dokumenten. Detta gör det möjligt att använda och bearbeta texten, t.ex. för att söka efter vissa ord som hjälper att kategorisera dokumentet eller att göra dokumentet sökbart i en databas så att man lätt kan återfinna ett önskat dokument.

Varför behövs det digitalisering?

Människan har varit duktig på att skapa information ända sen den kunde resa sig och måla och skriva på väggar i grottor.

Men de senaste årtionden har skapandet av information utvecklats i högt tempo. Detta medför att man inte kan hantera all information manuellt eller även analogt längre. Det skulle helt enkelt ta väldigt lång tid – för lång tid. Nya lag som GDPR kräver att företag har mycket bättre kontroll över all data om en kund än förr. Har man inte det, riskerar man at bötfällas och att förlora kundernas förtroende.

Digitalisering ger kontroll på all information som skapas nuförtiden för varje minut, varje timme, varje dag osv…