Digitalisering med människor, processer och applikationer i fokus

digitalisering - Photo by rawpixel on Unsplash

Monstrator erbjuder er planering, utveckling, driftsättning och underhåll av mindre och stora IT-lösningar genom följande nyckelkompetenser:

  • Data Engineering och Data Analytics
  • Systemutveckling och systemintegration
  • Processintegration
  • Dokumenthantering
  • Mjukvarutest
  • Agil utveckling (DevOps)

För att lyckas tar vi hänsyns till de involverade människorna, existerande och planerade nya processer i kombination med befintliga IT-system.

Våra breda kunskaper och lång erfarenhet minimerar riskerna för våra kunder och partners.